Kominictví

Mít komín v dobrém technickém stavu přináší uživatelům spoustu výhod. Dobrý technický stav komína má velký vliv na činnost palivového spotřebiče ať už se jedná o kotle ústředního topení na zemní plyn nebo kotle ústředního topení na tuhá paliva (dřevo, uhlí, koks atd.) Či krby, krbové vložky, keramické kachle, pícky. Neméně důležité je i správné napojení kouřovodu od palivového spotřebiče do komína.

Pro nás všechny je důležitý pocit hřejivého, útulného domova, bezpečí a pohodlí. Nesprávná volba komínu, či krbu, může tyto krásné prožitky vážně ohrozit. Vždy proto dbejte, aby se o Váš komín postarali kvalitní, prvotřídní odborníci – ze specializované a důvěryhodné firmy. Bude nám ctí, když si vyberete naši nabídku služeb a zvolíte si právě nás.

S komíny jsou spojeny i krby, kamna a krbové obestavby jejichž prodej, montáž i dopojení do komína umíme také zajistit.

  • Vyvložkování komínů na tuhá, plynná a kapalná paliva.
  • Vyvložkování komínů od kondenzačních spotřebičů.
  • Kontrola a čištění komínů.
  • Kontrola a čištění spotřebičů paliv – kotlů.
  • Doklad o kontrole a čištění komína a kouřovodu (pro pojišťovnu).
  • Poradenství a konzultace při výstavbě komínů.
  • Rekonstrukce komínů.

Revize komínů

Údržba komínů je legislativně upravena. Je tedy zapotřebí dodržovat časové intervaly jednotlivých revizních úkonů. Revize komína je zapotřebí v situacích např:
Pokud se spalinová cesta uvádí do provozu, nebo pokud se komín stavebně upravuje

– Při změně druhu paliva
– před připojením spotřebiče paliv do spalinové cesty, která se nevyužívá
– před výměnou spotřebiče paliv
– při vzniku trhlin nebo požáru v komínu, nebo podezření na vznik děr a trhlin ve spalinové cestě